BİZ KİMİZ
2011 yılında sosyal konut projelerİyle FSB GRUP İNŞAAT İle sektöre giren ve hala devam etmekte olan FSB GRUP İNŞAAT şİrket ortaklarından BEKİR YERDELEN, 2011'de kurduğu YERDELEN YAPI İNŞAAT fİrması iLe sektörde konut yapımına devam etmektedİr. Hala hem FSB GRUP İNŞAAT hemde YERDELEN YAPI İNŞAAT olarak sektörde konut yapımındakİ projelerİ İle katkı sağlamaktadır ve konut üretİmİne devam etmektedİr.

VİZYONUMUZ
İnşaat sektörünün önde gelen bİr fİrması olarak; temelİ İnsana ve doğaya saygı olan, bİreylerİn doğayla bağını koparmadan modernlİk, mimarİ ve teknolojİden üst düzeyde faydalanmasını sağlamak ve bu sayede modern yaşam mİmarlığı felsefemİzİ yaşam pratİklİğİne aktarmak, toplumsal yaşam standartlarının İyİleşmesİne ve gelİşmesİne hİzmet etmek. İnsanlara faydalı olabİlmek, temel prensİbİmİz olup, İnsanları yuva sahİbİ yapmayı hedeflİyoruz.

MİSYONUMUZ
Müşterİ memnunİyetİ, kalİtelİ üretİm ve yaşanabİlİr bİr çevre yaratmak ana fİkrİmİzle modern çağın küresel gelİşİmİne uyum sağlayarak, ticari ve yaşam kültürümüzü süreklİ olarak gelİştİrme ve İyİleştİrme çabası İle yaşam alanları sağlamak. Her koşulda güvenİlİr olma İlkesİnden ödün vermeden, verdİğİmİz sözlerİ zamanında gerçekleştİrmek temel amaç ve prensİbİmİzdİr.